פאנל בהשתתפות משרדי עו"ד לסטודנטים שנה ג'

שלחו לחבר
16/11/2014 - 18:30 - 16:00

תכנית:

בנין הפקולטה למשפטים 305, אולם 11