פאנל בהשתתפות משרדי עו"ד לסטודנטים שנה ג'

שלחו לחבר
14/12/2014 - 18:30 - 16:00

בנין הפקולטה למשפטים 305, אולם 11