יריד מעסיקים לסטודנטים שנה ג'

שלחו לחבר
05/01/2015 - 20:00 - 16:00

בלובי בניין הנדסה 1102

program: