סמינר מחלקתי עם פרופ' אייל זמיר

20/01/2015 - 14:00 - 15:30

האוניברסיטה העברית בירושלים

It’s Now or Never: Using Deadlines as Nudges

 

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש מוריס בנין (306) קומה ב'