הרצאת אורח הקליניקה להגנת הצרכן, פרופ' אלון קלמנט,

שלחו לחבר
26/01/2015 - 18:30 - 17:00

המרכז הבינתחומי הרצליה

"הסתמכות, קשר סיבתי ונזק בתובענות בגין הטעיה צרכנית"

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש מוריס בנין (306) קומה 3