המשך הכנס "מגמות חדשות בדיני משפחה"

שלחו לחבר
04/05/2015 - 18:00 - 09:00

באוניברסיטת בר-אילן, בנין משפטים 306, חדר סגל קומה ב'

תכנית: