סמינר מחלקתי עם Prof. Michael Helfand,

שלחו לחבר
12/05/2015 - 15:30 - 14:00

Pepperdine University Law School

Arbitration’s Counter-Narrative: The Religious Arbitration Paradigm,

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), חדר סגל