המשך סדנת מחקר בינלאומית "משפט אזרחי והלכה"

שלחו לחבר
03/06/2015 - 18:00 - 09:00

תכנית:

  הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), חדר סגל