סמינר מחלקתי עם ד"ר הדר דנציג-רוזנברג,

שלחו לחבר
09/06/2015 - 15:30 - 14:00

אוניברסיטת בר-אילן, בשיתוף עם ד"ר טלי גל, אוניברסיטת חיפה

"Criminal Law Multitasking"

 

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), חדר סגל