מפגש קבוצת מחקר בנושא לאום

11/11/2014 - 14:00 - 15:30

"הצדקות למדינת לאום"

מנחה: ד"ר אביעד בקשי

בנין הפקולטה למשפטים, קומה ב'