מפגש קבוצת מחקר בנושא לאום

שלחו לחבר
11/11/2014 - 15:30 - 14:00

"הצדקות למדינת לאום"

מנחה: ד"ר אביעד בקשי

בנין הפקולטה למשפטים, קומה ב'