פאנל בהשתתפות משרדי עו"ד לסטודנטים שנה ג'

30/11/2014 - 16:00 - 19:00

בנין הפקולטה למשפטים 305, כתה 11

הזמנה: