פאנל בהשתתפות משרדי עו"ד לסטודנטים שנה ג'

שלחו לחבר
30/11/2014 - 19:00 - 16:00

בנין הפקולטה למשפטים 305, כתה 11

הזמנה: