שולחן עגול, " המדינה והשוק"

שלחו לחבר
30/12/2014 - 20:30 - 16:30

בנין הפקולטה למשפטים ע"ש מוריס בנין 306, קומה ב'

מארגנים: פרופ' צילי דגן, אוניברסיטת בר-אילן, Prof. Kim Krawiec, Duke Law School

ההרצאות באנגלית