פורום הפקולטה- שולחן עגול בנושא הריכוזיות במשק הישראלי

20/01/2015 - 17:00 - 19:00

בניין משפטים ע"ש מוריס בנין 306, קומה ב'

המפגש במסגרת התכנית לטיפוח המצוינות

תכנית: