ארוע של מרכז רקמן: מפגש עם חברות כנסת לכבוד יום האשה

שלחו לחבר
08/03/2015 - 11:00 - 08:00

בנין משפטים 306, קומה ב'