מפגש קבוצת מחקר בנושא לאום

שלחו לחבר
10/03/2015 - 15:30 - 14:00

ד"ר זיו בורר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

"זכויות מיעוטים במדינת לאום"

מרכז: ד"ר חיים שפירא