אורח הסדנה למשפט, כלכלה ועסקים,

שלחו לחבר
01/04/2015 - 19:30 - 18:00

פרופ' אריאל פורת, אוניברסיטת תל-אביב

בנין משפטים 305