"קולוקוויום דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים", מפגש עם שי פרבר

שלחו לחבר
10/03/2015 - 17:30 - 16:00

בניין הפקולטה למשפטים ע"ש מוריס בנין 306, קומה ב'

מרכזת: אורלי אורן