חוברת מס' 16 - תשע"ה 2015

תאריך
תקציר

חקירות ממלכתיות ומשברי לגיטימציה: ועדת אור והפסטינים אזרחי ישראל - נדב גבאי

ציונויות: על הכלת 'האחר' בהיסטוריוגרפיה הצינוית בישראל - אלון גל

מאבקי ההורות והמשמורת בישראל, השיח הפמינסטי וגבולות השוויון המגדרי - יואב מזא"ה וגיא מירון

שיקול דעת הלכתי והטיות על בסיס מגדרי - ניתוח מושגי - רונית עיר-שי

הזדהות מתוך זהות - אורנה רז

גרות, גלות וריבונות - עיונים בעקבות המסורת המקראית - אבי שגיא

פסיביות ושלילה: דמות הערבי בהגות הציונית הדתית (1902-1949) - דב שוורץ

תאריך עדכון אחרון : 09/03/2015