שולחן עגול של הקליניקה לרגולציה סביבתית

שלחו לחבר
10/05/2015 - 19:30 - 16:00

בנושא זכויות בעלי חיים והגנה על הסביבה

תכנית:

מרכז: פרופ' אורן פרז