ארוע לציון סיום שנת פעילות הקליניקות המשפטיות

22/06/2015 - 16:30 - 19:00