כנס בשיתוף המחלקה לקרימינולוגיה

שלחו לחבר
11/01/2016 - 20:00 - 16:00

מרכזים: ד"ר הדר דנציג-רוזנברג, הפקולטה למשפטים ופרופ' נתי רונאל, המחלקה לקרימינולוגיה

קול קורא:

תכנית: