סמינר חוקרים בנושא "ההלכה ומשפט עברי"

שלחו לחבר
04/11/2015 - 18:00 - 16:00

פרופ' עדיאל שרמר, אוניברסיטת בר-אילן

"היסטוריה, הלכה וזהות דתית בשיח ההלכתי של חכמי אשכנז בימה"ב."

בניין הפקולטה למשפטים ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב'

מרכז: פרופ' יאיר לורברבוים