סמינר חוקרים "חקר ההלכה והמשפט העברי"

שלחו לחבר
16/12/2015 - 18:00 - 16:00

עם פרופ' אהרן שמש, המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן

"Thou shalt not Rabbinize the Qumran sectarian: On the Inflexibility of the Halakhah in the Dead Sea Scrolls"

מרכז: פרופ' יאיר לורברבוים

בניין הפקולטה למשפטים ע"ש ג'אן ומוריס בנין 306, קומה ב'