"מועדון ארוחת צהרים" מפגש עו"ד עם סטודנטים

שלחו לחבר
מועד
02/11/2015 - 15:00 - 13:00הוספה ליומן 2015-11-02 13:00:00 2015-11-02 15:00:00 "מועדון ארוחת צהרים" מפגש עו"ד עם סטודנטים הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין 306 הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין 306