"מועדון ארוחת צהרים" מפגש עו"ד עם סטודנטים

02/11/2015 - 13:00 - 15:00

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין 306