הסמינר המחלקתי עם פרופ' מנחם מאוטנר,

שלחו לחבר
27/10/2015 - 15:30 - 14:00

אוניברסיטת תל-אביב

"A Liberalism of Flourishing"

בניין הפקולטה למשפטים ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב'