הסמינר המחלקתי עם פרופ' פמלה יוקלס-לאופר,

שלחו לחבר
03/11/2015 - 15:30 - 14:00

מכללת שערי  משפט

"Relational Rights of Children"

"זכויות יחס של ילדים"

בניין הפקולטה למשפטים ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב'