הסמינר המחלקתי עם פרופ' פמלה יוקלס-לאופר,

שלחו לחבר
מועד
03/11/2015 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2015-11-03 14:00:00 2015-11-03 15:30:00 הסמינר המחלקתי עם פרופ' פמלה יוקלס-לאופר, מכללת שערי  משפט "Relational Rights of Children" "זכויות יחס של ילדים" בניין הפקולטה למשפטים ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב'   הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

מכללת שערי  משפט

"Relational Rights of Children"

"זכויות יחס של ילדים"

בניין הפקולטה למשפטים ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב'