מפגש היכרות לסטודנטים שנה א' עם הדיקן ועם פעילויותיה של הפקולטה

שלחו לחבר
20/10/2015 - 14:15 - 13:15

ועם חברי הסגל

בנין משפטים 305, ברחבה מול הספריה למשפטים