מפגש היכרות לסטודנטים שנה א' עם הדיקן ועם פעילויותיה של הפקולטה

שלחו לחבר
מועד
20/10/2015 - 14:15 - 13:15הוספה ליומן 2015-10-20 13:15:00 2015-10-20 14:15:00 מפגש היכרות לסטודנטים שנה א' עם הדיקן ועם פעילויותיה של הפקולטה ועם חברי הסגל בנין משפטים 305, ברחבה מול הספריה למשפטים הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

ועם חברי הסגל

בנין משפטים 305, ברחבה מול הספריה למשפטים