פרופ' עמיחי רדזינר

טלפון
03-5317083
דוא"ל
Amihai.Radzyner@biu.ac.il
משרד
חדר 202 בניין 306
שעות קבלה
בתיאום מראש
  ביוגרפיה קצרה

  פרופ' עמיחי רדזינר – מלמד בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן. את שלושת תאריו עשה באוניברסיטה זו, במשפטים ובתלמוד. חוקר את המשפט העברי ואת ההיסטוריה של המשפט הישראלי, ובכלל זה את דיני המשפחה ההלכתיים ואת בתי הדין הרבניים בישראל ואת פעילותם, בהווה ובעבר. עורך ראשי של 'הדין והדיין', כתב עת לפרסום פסיקה רבנית בדיני משפחה.

  לקובץ pdf 

  מחקר

  משפט עברי; היסטוריה משפטית; חקר המשפט התלמודי; מעמדם של בתי הדין הרבניים ופסיקתם האקטואלית; ההיסטוריה של מערכת השיפוט הרבני ודיני המשפחה ההלכתיים בישראל; ההיסטוריה של מערכת המשפט הישראלית; רעיון 'המשפט העברי' ודרכי מחקרו

  פרסומים

  https://biu.academia.edu/amihairadzyner

  ספר - מחבר

  דיני קנסות – מחקר במשפט התלמוד, הפקולטה למשפטים בירושלים: המכון לחקר המשפט העברי והמכון למחקרי חקיקה ע"ש סאקר, תשע"ד, 666, XII עמודים.

   

  ספר - עריכה

  (יחד עם ד"ר יעקב חבה) עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ז.

  (יחד עם צבי זוהר ואלימלך וסטרייך), קובץ מאמרים על משנת הרב עוזיאל, 384 עמודים, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תש"פ.

   

  מאמרים בכתבי עת

  1.     "'הפקר בי"ד הפקר' במשפט התלמודי", סידרא טז (תש"ס), עמ' 133-111.

  2.     "התראה בעדים ותחילת עדות (לפירוש סוגיית 'נמצא אחד מהן קרוב או פסול' והשלכותיה על יסודות דיני העדות)", דיני ישראל כ-כא (תש"ס-תשס"א) [=עיוני הלכה ומשפט - ספר היובל לכבוד פרופ' א'     קירשנבאום], עמ' 551-515.

  3.     "הרב עוזיאל, רבנות תל-אביב-יפו, ובית הדין הגדול לערעורים: סיפור בארבע מערכות", מחקרי משפט כא (תשס"ד), עמ' 243-129.

  4.      "תלמיד חכם שלא נספד כהלכה: יעקב שמואל צורי ומחקריו במשפט העברי על רקע תולדות מחקר תחום זה", שנתון המשפט העברי כג (תשס"ה), עמ' 349-253.

  5.     (עם שוקי פרידמן), "המחוקק הישראלי והמשפט העברי: חיים כהן בין מחר לאתמול", עיוני משפט כט (תשס"ה), עמ' 244-167.

  6.     "'המשפט העברי' איננו הלכה (ובכל זאת יש בו ערך)", אקדמות טז (תשס"ה), עמ' 167-139.

  7.     "'המשפט העברי' בין 'לאומי' ל'דתי': הדילמה של התנועה הדתית-לאומית", מחקרי משפט כו, תש"ע, עמ' 91­–178.

  8.    “Talmudic Law as Religious Law: The Source of the Desire to Limit Judicial Powers”, Maarav - A Journal for the Study of the Northwest Semitic Languages and Literatures, vol. 12 (2006), pp. 121-153.

  9.    “Jewish Law in London: Between Two Societies”, Jewish Law Annual 18 (2009), pp. 81-135.

  10.       'קנסות' כתשלומי נזק בספרות התנאים", שנתון המשפט העברי כד (תשס"ז), עמ' 287–358.

  11.       "על ראשיתן של תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים: 'סדרי המשפטים', תרפ"א", מחקרי משפט כה (תשס"ט), עמ' 37–75.

  12.       "מדוגמטיקן להיסטוריון: אשר גולאק וחקר המשפט העברי באוניברסיטה העברית, 1925–1940", מדעי היהדות 43 (תשס"ה-תשס"ו), עמ' 169-200.  

  13.       "על ראשיתן של תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים: תקנות תש"ג", דיני ישראל כה (תשס"ח), עמ' 185–260.

  14.    “Between Scholar and Jurist: The Controversy over the Research of Jewish law using comparative methods at the early time of the field”, Journal of Law and Religion 23 (2007-8), pp. 189-248.

  15.    "A Constitution for Israel: The Design of the Leo Kohn Proposal, 1948", Israel Studies 15.1 (2010), pp. 1-24.

  16.    "מלבוב לתל-אביב: פסיקות 'גט מוטעה' בשל הפרת הסכם הגירושין בבתי הדין הרבניים בעקבות תיק (אזורי ת"א) 9322-29-1 (19.3.06) ואחרים", משפטים לט (תשס"ט), עמ' 155–231.

  17.    "יסודותיה הנשכחים של פקודת סדרי שלטון ומשפט והמאבק הנסתר על הסדרי דת ומדינה", קתדרה 136 (תש"ע), עמ' 121–150.  

  18.    "בית הדין הרבני בין בג"ץ לבד"ץ: מעמדם ההלכתי של בתי הדין והשפעת פסיקתו של בית המשפט העליון עליו", משפט וממשל יג (תשע"א), עמ' 271–355.

  19. "Problematic Halakhic 'Creativity' in Israeli Rabbinical Courts Rulings", 20 Jewish Law Annual (2013), pp. 103-177.

  20. "Annulment of Divorce in Israeli Rabbinical Courts", 23 Jewish Law Association Studies (2013), pp. 193-217.

  21. "We Act as Their Agents' and the Prohibition of Judgment by Laymen: A Discussion of BT Gittin 88b", 37 AJS Review (2013), pp. 257–283.

  22.    "אכן, רטוריקה בלבד" (מאמר תגובה למאמרו של אבישלום וסטרייך: רטוריקה ומהות ירדו כרוכין זה בזה? על נישואין אזרחיים בעקבות פרשת "בני נח"), משפחה במשפט וז (תשע"גהתשע"ד), 579–604.

  23.    "צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה - על גאולת המשפט וגאולה באמצעות המשפט: מבוא להגותו המשפטית של שבתי בן דב", עיונים בתקומת ישראל, סדרת נושא כרך עשירי ('גלויות ישראליות', 2015), 355-319.

  24.    "לא המדרש עיקר אלא המעשה: על סידור גיטין לאחר תביעות נזיקין ועל מדיניות הפרסום של הפסיקה הרבנית", משפטים מה (תשע"ה), עמ' 5–84.

  25.    "חוק מקרקעין עברי: על עוד ניסיון (מרשים אך כושל) להחדרת המשפט העברי לחקיקה הישראלית", שנתון המשפט העברי כח (תשע"ד-תשע"ה) 319-239.

  26.    "Inheritance from Uncle Sam: The American Influence on Israeli Succession Law", 4 Comparative Legal History (2016), pp. 19-50.

  27.    "The Israeli legislation as both Halakhic Problem and its Solution:

  The complicated case of Heter ha-Mekhirah", 14 JSIJ [Jewish Studies Internet Journal] (2018).

  28.    "גיטין - מצוות התלויות בארץ? - הסכם קדם נישואין למניעת סרבנות גט: בין אמריקה לישראל", משפטים מז (תשע"ח), עמ' 59-5.

  29.    "Rabbis Drafting Criminal Legislation: The Shaping of the Prohibition against Bigamy for Jews in Mandatory Palestine", 66 American Journal of Comparative Law (2018), pp. 369–410.

  30.    "הלכה, מאבק סמכויות וזווית הסטייה: פניה לבית המשפט כעילת גירושין בבית הדין הרבני", דיני ישראל לב (תשע"ח), עמ' 247-223.

  31.    "Jewish Law, State, and Social Reality: Prenuptial agreements for the prevention of divorce refusal in Israel and the United States Prenups", 33 J. of Law and Religion 2018, pp. 61-88.

  32.    "Halakha, Law, and Worldview: Chief Rabbis Goren and Yosef, and the Permission to Marry a Second Wife in Israeli Law", 32 Dine Israel (2018), pp. 261*-304*.

  33.         "מגנזי המכון לחקר הציונות הדתית ע"ש זרח ורהפטיג: זרח ורהפטיג והרב חיים דוד הלוי על נישואין אזרחיים", ציונות דתית: היסטוריה, רעיון, חברה ג (תשע"ט), עמ' 216-203.  

  34.         "גט בהשגחת הבד"ץ: 'ענייני נישואין וגירושין' בבתי דין פרטיים", משפט, חברה ותרבות א (המשפט והחרדים בישראל, 2019), עמ' 69-105.

  35.         "המחתרת והמשפט שלא היו: תיק פלילי 8106/57 מדינת ישראל נגד כתב העת סֻלָּם (ולהפך) עוד על פוליטיקה, משפט ופרשת קסטנר", עתיד להתפרסם במחקרי משפט 2020.

  36.         "משפט והיסתוריה: הרב יצחק אריאלי וייסוד ישיבת מרכז הרב", ציונות דתית: היסטוריה, רעיון, חברה ג (תשע"ט), עמ' 133-97.

  37.              (עם אבישלום וסטרייך), "מה בין מסורבות גט לממזרים? על מהפכנות ויצירתיות בפסיקת בתי הדין הרבניים", עתיד להתפרסם במחקרי משפט.

  38.              (עם שי זילברברג), "תחייתה של עילת 'מות הנישואין: שיטת רבינו ירוחם בבית הדין הרבני", במשפטים מט (תשע"ט), עמ' 168-113.

  39.              (עם צבי דורות), "חלופה משפטית וחזון חברתי": היבטים דיוניים בהתנהלות בתי הדין לממונות", עתיד להתפרסם במחקרי משפט.

  40.              "מגנזי המכון לחקר הציונות הדתית ע"ש ד"ר ורהפטיג: שתי איגרות נוספות מהרב סולובייצ'יק ליצחק גולדשלג", ציונות דתית: היסטוריה, רעיון, חברה ד (תש"פ), עמ' 219-234.

  41.              (עם אבישלום וסטרייך), "מהפכנות ושמרנות בפסיקת בית הדין הרבני: על אכיפת גירושין בטענת 'מאיס עלי'",  עיוני משפט מב (תש"פ), עמ' 639-686.

  42.                "רבינו גרשום במדינת ישראל: כפיית גט מול היתר נישואין ושרשי 'מנהג בתי הדין'", דיני ישראל לד (תשפ"א), עמ' 390-351.

  43.                'מעשה בית דין':  זרח ורהפטיג, פרסום הפסיקה הרבנית וטיוטה לא ידועה של קובץ פסקי דין", ציונות דתית: היסטוריה, רעיון, חברה ה (תש"פ), עמ' 289-281.

  44.              "שובו של רבנו תם: הטלת הרחקות דתיות, חברתיות וכלכליות על סרבני גט בבתי הדין הרבניים", עתיד להתפרסם בשנתון המשפט העברי לא.

  45.              'למען כבודו של העם היהודי' - הרהורים בעקבות ספרה של רבקה ברוט, באזור האפור: הקאפו היהודי במשפט", פורום עיוני משפט מד 2020.

  46.              'עד שכמעט לא נמצא ממזר מהתורה רק כשהיו אביו ואמו חבושים בבית האסורים' – על פתרונות חדשניים להתרת מקרי ממזרות בבתי הדין בישראל", עתיד להתפרסם ב- JSIJ [Jewish Studies Internet Journal] (2021).

  47.              " טענת 'קים לי' בכפיית גט", עתיד להתפרסם ב-דיני ישראל לה.

   

  פרקים בספרים 

  1.             "P. Yadin 21-22: Sale or Lease?", in: R. Katzoff and D. Schaps (eds.), Law in the Documents  of the Judaean Desert, Brill, Leiden 2005, pp. 145-163.

  2.                   "הוראת המשפט העברי והפקולטה למשפטים: בין חזון יישומי למציאות תיאורטית", אוניברסיטת בר-אילן: מרעיון למעש (ד' שוורץ, עורך), רמת-גן: הוצאת אוניברסיטת בר-אילן תשס"ו, עמ' 489–529.

  3.                   "'צדק צדק תרדוף': תפיסות שונות של צדק שיפוטי במשנת התנאים", צדק שלי, צדק שלך: צדק בין תרבויות (י"צ שטרן, עורך), מרכז זלמן שז"ר תש"ע, עמ' 59–110.

  4.                   "מלחמות היהודים: עיצובו של איסור הביגמיה ליהודים בא"י המנדטורית", חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאשה: נשים זכויות ומשפט בתקופת המנדט (בעריכת פרופ' מרגלית שילה, ד"ר רות הלפרין-קדרי, ד"ר אייל כתבן), הוצאת אוניברסיטת בר-אילן תשע"א, עמ' 151-198.

  5.             "Fifty Shekels of Silver", in: Kathleen Abraham and Joseph Fleishman (eds.), Looking at the ancient Near East and the Bible through the same eyes: a tribute to Aaron Skaist, CDL Press, University Press of Maryland 2012, pp. 355-374.

  6.                   "המבוכה הרוחנית: ההלכה בת זמננו ושאלת ההגנה על זכויות היוצרים", קניין רוחני: עיונים בינתחומיים, בעריכת מרים מרקוביץ-ביטון וליאור זמר, נבו תשע"ו, עמ' 169–214.

  7.             "The Irish Influence on the Israeli Constitution Proposal, 1948", Eoin Carolan (ed), The Irish Constitution: Perspectives and Prospects (Bloomsbury, 2012), pp. 69-89.

  8.     "hoda’ot ve-halva’ot, (admissions of liability and loans)", in: D. Dueck, D. Schaps, U. Yiftach-Firanko (eds.), When West Met East: The Encounter of Greece and Rome with the Jews, Egyptians, and Others (Triest, 2017) 179-207.

  9.    “The Impact of Supreme Court Rulings on the Halakhic Status of the Official Rabbinical Courts in Israel”, Leora Batnitzky and Hanoch Dagan (eds.), Institutionalizing Rights and Religion: Competing Supremacies, (Cambridge U. Press, 2017), pp. 224-240.

  10.         'מעגנת את עצמה': על התניית מתן הגט ועל חדשנות הלכתית", הלכה ומשפט: ספר הזכרון למנחם אלון (אריה אדרעי, דוד גליקסברג, אביעד הכהן, ברכיהו ליפשיץ ובני פורת, עורכים תשע"ח), עמ' 640-607.

  11.        "Jewish Law in Pre-State Palestine", Christine Hayes (ed.), The Cambridge Companion to Judaism and Law (Cambridge U. Press, 2017), pp. 317-336.

  12.        "Guardianship of Orphans in Talmudic Law" - M. Faraguna, U. Yiftach (eds.), Legal Documents in Ancient Societies VI: Ancient Guardianship: Legal Incapacities in the Ancient World (EUT: Edizioni Università Di Trieste, 2017), pp. 245-269.

  13.        “Philosophy of Punishment in Jewish Law,” to be published in Suzanne Last Stone and Yair Lorberbaum (eds.), The Jewish Legal Tradition.

  14.    (עם אבישלום וסטרייך), "'מעוות לא יוכל לתקון'? על השימוש ב'גט מהרש"ם' במדינת ישראל", עתיד להתפרסם בספר היובל לכבוד אליקים רובינשטיין.

  * הערך 'Appeal' במהדורה החדשה של אנציקלופדיה יודאיקה.

   פרסומים אחרים 

  1.   "Reason as a Supreme Principal in Halacha", Justice 13 (June 1997), pp. 40-42.

  2.  "The Validity of a Contractual Obligation for Payment", Justice 23 (Spring 2000), pp. 31-34.

  3. "נתינת גט קודם יציאה למלחמה", תחומין כז (תשס"ז), עמ' 418–425.

  4. חוקה שלא כתובה בתורה, מחקר מדיניות 69, המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשס"ז, 108 עמודים (יחד עם שוקי פרידמן).

  5. "Halakha, Mishpat Ivri and the State of Israel", Justice 45 (Spring 2008).

  6. "יחסו של הגרי"א הרצוג למשפט השוואתי למשפט העברי", משואה ליצחק, ספר זכרון לרב הרצוג זצ"ל, תשס"ט, עמ' 532-506.

  7. "פסיקת גט מוטעה בשל הפרת הסכם הגירושין", תחומין ל (תש"ע), עמ' 256–274.

  8. (עם נתן ברון), "צוואה גורלית: המאבקים על הירושה של "הרוטשילד מעדן", האומה 200 (תשע"ו), עמ' 162178.

  9. "סידור גט לאחר תביעת נזיקין בבית המשפט", תחומין לו (תשע"ו), עמ' 72-78.

   

  *עורך ראשי, הדין והדיין – פסקי דין רבניים בנושאי משפחה, מרכז רקמן לקידום מעמד האישה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ג- (55 גליונות), 2001 - .

   

  לקובץ pdf 

  רוב הפרסומים ניתנים להורדה מכאן: http://biu.academia.edu/amihairadzyner

   

  תאריך עדכון אחרון : 16/05/2022