פרופ' רדזינר עמיחי

פרופ'
פרופ' רדזינר עמיחי
טלפון: 
משרד : 
שעות קבלה: 

קורות חיים

פרופ' עמיחי רדזינר – מלמד בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן. את שלושת תאריו עשה באוניברסיטה זו, במשפטים ובתלמוד. חוקר את המשפט העברי ואת ההיסטוריה של המשפט הישראלי, ובכלל זה את דיני המשפחה ההלכתיים ואת בתי הדין הרבניים בישראל ואת פעילותם, בהווה ובעבר. עורך ראשי של 'הדין והדיין', כתב עת לפרסום פסיקה רבנית בדיני משפחה.

לקובץ pdf לחץ כאן

תחומי מחקר והוראה

תחומי עניין במחקר: 

משפט עברי; היסטוריה משפטית; חקר המשפט התלמודי; מעמדם של בתי הדין הרבניים ופסיקתם האקטואלית; ההיסטוריה של מערכת השיפוט הרבני ודיני המשפחה ההלכתיים בישראל; ההיסטוריה של מערכת המשפט הישראלית; רעיון 'המשפט העברי' ודרכי מחקרו

פירסומים

לקובץ pdf לחץ כאן

רוב הפרסומים ניתנים להורדה מכאן: http://biu.academia.edu/amihairadzyner