אורח "הדמוקרטיה על נס" סדרת מפגשים

שלחו לחבר
09/11/2015 - 17:30 - 16:00

עם ד"ר אביחי מנדלבליט, מזכיר הממשלה, לשעבר הפרקליט הצבאי הראשי.

הבניין ע"ש ג'אן ומוריס בנין, 306, אולם 200, קומה ב'

מנחה: פרופ' אריאל בנדור

תכנית: