קבוצת מחקר: "Autonomous Choice & Public Policy"

שלחו לחבר
10/11/2015 - 15:30 - 14:00

מרצים: פרופ' יובל פלדמן, "The Law of Good People"

פרופ' יואלה ברבי מאיר,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, "Deliberate Dishonesty"

מרכז: פרופ' יובל פלדמן, אוניברסיטת בר-אילן