סמינר מחלקתי עם Prof. Bernard S. Black,

15/12/2015 - 14:00 - 15:30

Northwestern University, Chicago

The Long-Term Effect of Health Insurance on Near-Elderly Health and Mortality

הבניין למשפטים ע"ש ג'אן ומוריס בנין 306, אולם 200,