מפגש שני של קבוצת מחקר Autonomous Choice & Public Policy

שלחו לחבר
08/12/2015 - 13:30 - 12:00

עם פרופ' אורן פרז וד"ר איל פאר

"De-Biasing Through EU Law and Beyond"

מרכז: פרופ' יובל פלדמן