שלחו לחבר

קבוצות מחקר וכנסים המבוססים עליהן

תשע"א – 2011

"כיצד ועד כמה משפיעים שיקולים תכליתיים וערכיים מוצהרים על הכרעות הלכתיות?" – מרכז: פרופ' צבי זוהר

http://tinyurl.com/oxl3leu

 

 

תשע"ב – 2012

" פורמליזם משפטי והלכה" – מרכז: פרופ' יאיר לורברבוים

http://tinyurl.com/qzsz7qm

 

 

תשע"ג – 2013

"פוסקים – ביוגרפיה, שיטה והשפעה" – מרכזים: פרופ' אלימלך וסטרייך ופרופ' עמיחי רדזינר

http://tinyurl.com/pusxky9

כנס סיכום לקבוצת המחקר: "ביוגרפיות של פוסקי הלכה", 28.10.2013

 http://tinyurl.com/obl5uuo

 

 

תשע"ד - 2014

"התייחסות הלכתית למציאות נכרית מקומית: מוסדות שלטון ומשפט" – מרכזים: פרופ' צבי זוהר, ד"ר לוי יצחק קופר, פרופ' עמיחי רדזינר

http://tinyurl.com/ojuc2m4

 

International Workshop: Civil Law and Halacha, June 2-4 2015

http://law.biu.ac.il/files/law/shared/program_workshop_2-4.6.2015.pdf

 

 

תשע"ה -2015

"הלכה ואגדה" – מרכזים: פרופ' אריה אדרעי וד"ר יצחק ברנד

http://tinyurl.com/ph9jhqw

 

תאריך עדכון אחרון : 06/12/2015