כנסי צובה

כנס צובה נערך מדי קיץ בבית ההארחה שבקיבוץ צובה בהרי ירושלים. הוא מתקיים בשיתוף פעולה בין המכון למשפט עברי בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית; הפקולטה למשפטים בתל אביב; והפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, בחסות התכנית למשפט עברי ע"ש אסתר ורומי תיגר.

מטרת הכנס היא לכנס חוקרים במשפט כללי עם חוקרי משפט עברי ללימוד משותף כדי לפתח דיון בין-תחומי רחב יותר. לשם כך נקבעה מתכונת מיוחדת (לרוב מושבי הכנס) ולפיה כל מושב מוקדש ללימוד ועיון בנושא מוגדר, ונחלק לשלושה חלקים: הצגת הנושא מנקודת המבט של המשפט הכללי אשר ניתנת על ידי מומחה בתחום, לימוד ודיון בקבוצות מצומצמות של מקורות משפטיים מן המשפט העברי, והרצאה מסכמת במשפט עברי שניתנת על ידי חוקר משפט עברי.

 

תש"ע – 2010

משפט עברי ותורות משפט - http://law.huji.ac.il/upload/program2010.pdf

 

תשע"א - 2011

משפט עברי ומשפט פלילי - http://law.huji.ac.il/upload/prog2011.pdf

 

תשע"ב – 2012

משפט עברי ודיני נזיקין - http://law.huji.ac.il/upload/prog2012.pdf

 

תשע"ג – 2013

משפט עברי וראיות - http://law.huji.ac.il/upload/prog2013.pdf

 

תשע"ד – 2014

משפט עברי ודיני חוזים - http://law.huji.ac.il/upload/program(1).pdf

 

תשע"ה - 2015

משפט עברי וסדר דין אזרחי - http://law.biu.ac.il/files/law/shared/program_6-8.9.15_1.docx