קבוצת מחקר פקולטטיבית

 

קבוצת המחקר הפקולטטיבית, הפועלת השנה במסגרת המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי, היא מסורת בפקולטה למשפטים. בכל שנה סגל הפקולטה, הדוקטורנטים ועמיתי המחקר ניפגשים לכשמונה מפגשים שנתיים בהם נידון מושג נבחר, מהיבטים השונים. כל מפגש מונחה על ידי חוקר מוביל בתחומו, שמציג  בעזרת מאמרים, היבט מסוים של המושג, עליו דנים במתכונת בית מדרשית. לאחר שבשנים קודמות נידונו המושגים: לאומיות, פלורליזם, והיחס שבין הפרטי לציבורי,  הנושא של קבוצת המחקר בשנת תשע"ו הוא "אחריות". 


במסגרת זאת קבוצת המחקר עוקבת אחרי היחסים שבין שינויים גלובליים לבין שינויים בתפיסת מושג האחריות במשפט ובפילוסופיה. בין השאר נשאל מדוע עידן בו זכויות האדם הפכו לשפה כמעט הגמונית, מביא עימו עיסוק אינטנסיבי ומחודש דווקא בשאלת האחריות; מה בין אחריות אישית לאחריות חברתית, וכיצד האחריות המשפטית צריכה להביא לידי ביטוי את שתיהן; מה השוני שבין תפיסת החבות והאחריות ביהדות ובליברליזם; האם הריבונות היא זכות או אחריות; כיצד דיני התאגידים מתמודדים עם הדרישות האינטנסיביות לאחריות חברתית; כיצד המושג אחריות הורית מגשר בין זכויות ילדים לבין זכויות הוריהם; מה ההשלכות של השינויים הסביבתיים ושל תפיסות סביבתניות על תפיסת האחריות במשפט ועוד.
את הקבוצה מרכזים דיקן הפקולטה, פרופ' שחר ליפשיץ, ועמיתת המחקר, תומר שדמי.