סמינר מחלקתי עם Prof. Christine Hayes,

שלחו לחבר
12/01/2016 - 15:30 - 14:00

Yale University

"Law and Virtue in Ancient Jewish Sources"