סמינר מחלקתי עם פרופ' דורון טייכמן

שלחו לחבר
19/01/2016 - 15:30 - 14:00

האוניברסיטה העברית בירושלים

"Convicting With Reasonable Doubt: An Evidentiary Theory of Punishment "