מפגש קבוצת מחקר בנושא "בחירה ואוטונומיה" עם אילנית גורדון

שלחו לחבר
01/03/2016 - 13:30 - 12:00

בנין 306, חדר 300

מרכז: פרופ' יובל פלדמן