"השבת במרחב הציבורי", הבימה הציבורית לשיח יהודי ודמוקרטי

19/05/2016 - 19:00 - 21:00

עם פרופ' גדעון ספיר

מרכזת המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי (בהקמה): אלונה פריי

תכנית: