סמינר מחלקתי עם Prof. Jesse Fried

שלחו לחבר
15/03/2016 - 15:30 - 14:00

Harvard Law School

"Equity Tunneling Around Pre-emptive Rights"

בנין הפקולטה למשפטים 306, אולם 200