סמינר מחלקתי עם ד"ר בני שמואלי

שלחו לחבר
12/04/2016 - 15:30 - 14:00

אוניברסיטת בר-אילן

בנין הפקולטה למשפטים, אולם 200