סמינר מחלקתי עם פרופ' אורן גזל

שלחו לחבר
29/03/2016 - 15:30 - 14:00

אוניברסיטת חיפה,

"שופטים ותיקים - כללים חדשים: השפעת הגיל והותק של השופט על ההסתגלות לחוק חדש".

בנין הפקולטה למשפטים 306, אולם 200