סמינר מחלקתי עם Prof. Yair Listokin

שלחו לחבר
10/05/2016 - 15:30 - 14:00

Yale University Law School

"Law and Macroeconomics"

בנין הפקולטה למשפטים 306, אולם 200