דיון: אפליית ניצולי השואה

שלחו לחבר
08/02/2016 - 18:30 - 16:30

אשר עלו לישראל לאחר 1953

מרכזים: הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה, הפקולטה למשפטים

"כן לזקן" - לקידום זכויות הזקנים

תכנית: