כנס האגודה הישראלית למשפט וכלכלה

שלחו לחבר
14/03/2016 - 19:00 - 09:00

תכנית:

מרכז: ד"ר עדי אייל

בנין הפקולטה למשפטים 306