מפגש Judicial Conflict Resolution

11/04/2016 - 17:00 - 18:30

"Compromise in Jewish Law, the role of the Dayan"

מרכזת: פרופ' מיכל אלברשטין