הסמינר המחלקתי עם Prof. Eric Talley,

שלחו לחבר
מועד
03/05/2016 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2016-05-03 14:00:00 2016-05-03 15:30:00 הסמינר המחלקתי עם Prof. Eric Talley, Columbia University "Short-Termism and Long-Termism" בנין הפקולטה למשפטים 306, קומה ב' הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

Columbia University

"Short-Termism and Long-Termism"

בנין הפקולטה למשפטים 306, קומה ב'