הסמינר המחלקתי עם Prof. Eric Talley,

שלחו לחבר
03/05/2016 - 15:30 - 14:00

Columbia University

"Short-Termism and Long-Termism"

בנין הפקולטה למשפטים 306, קומה ב'