הרצאת אורח הקורס דיני שלטון מקומי, ישראל בן שלום,

שלחו לחבר
23/05/2016 - 13:00 - 10:00

מנהל לשכת התאגידים הירוניים בעיריית חיפה

מרכזת: ד"ר מנאל תותרי-ג'ובראן