ההכנס השני – כשרות משפטית ואפוטרופסות בישראל – מגמות וחידושים

שלחו לחבר
24/05/2016 - 18:00 - 08:30

מרכזים: הפקולטה למשפטים ומערך הקליניקות, עו"ד רוני רוטלר

בנין ננו (206) האודיטוריום

תכנית: