משפט מבוים של מרכז רקמן

שלחו לחבר
מועד
30/05/2016 - 20:00 - 16:00הוספה ליומן 2016-05-30 16:00:00 2016-05-30 20:00:00 משפט מבוים של מרכז רקמן בנין משפטים 305, אולם משפט מבוים 11, קומת קרקע מרכזת: פרופ' רות הלפרין-קדרי הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

בנין משפטים 305, אולם משפט מבוים 11, קומת קרקע

מרכזת: פרופ' רות הלפרין-קדרי