משפט מבוים של מרכז רקמן

שלחו לחבר
30/05/2016 - 20:00 - 16:00

בנין משפטים 305, אולם משפט מבוים 11, קומת קרקע

מרכזת: פרופ' רות הלפרין-קדרי